คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 

กิจกรรม สก.ทอ.
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 

หน้างบเงินเดือน
ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ. 

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สก.ทอ.
พล.อ.ต. อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สก.ทอ. จำนวน ๒ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๘๑๕ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒
@TITLEรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดปฐมนิเทศน์ฯให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘
นาวาอากาศเอก กีรติ วรทรัชต์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดปฐมนิเทศน์ฯให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ -๑๑๐๐ ณ.หอประชุมกานตรัตน์
@TITLE เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๔๑
พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๔๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
@TITLEให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง
นาวาอากาศเอก ศุภณัฏฐ หนูรอด รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ มาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง กรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEกองทัพอากาศปั่นจักรยาน ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง
ขอเชิญประชาชน และสมาชิกชมรมจักรยานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๕๓๐ - ๑๓๓๐ โดยในเวลา ๐๖๓๐ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยาน "กองทัพอากาศปั่นจักรยาน ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง" ณ บรเิวณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๘
สามารถเพิ่ม หรือลดหุ้น ได้โดยแจ้งความจำนง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ ม.ค.๕๘
@TITLEกองอาฃีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ.ทหารกองประจำการ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
@TITLEข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
@TITLEขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข."
ขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข." เพื่อให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ที่เข้ารับราชการก่อน ๒๗ มี.ค.๔๐ และเป็นสมาชิก กบข.หากมีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ แบบเดิม ต้องแจ้งความประสงค์ให้หน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๘
@TITLEประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] กำหนดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กสมส.สก.ทอ.
ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ครั้งที่ ๑
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มอบกระเช้ากระเช้าของขวัญอวยพร ผอ.กสค.สก.ทอ. และ รอง ผอ.กสค.สก.ทอ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ สก.ทอ.เปิดรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/58
แผนกส่งเสริมอาชีพ กชค.สก.ทอ.เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ.ทหารกองประจำการ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58) หลักสูตร 100 ชั่วโมง
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลส่งทายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาทำเนียบผู้บังคับบัญชา


การจัดซื้อจัดจ้าง
สขร.ประจำเดือน ธ.ค.๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๗
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
สอบราคาซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา
สอบราคาซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ
สขร.ประจำเดือน ก.ค.๕๗
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

ข่าวทหารอากาศ

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศกิตติมศักดิ์ และมอบถุงยังชีพพระราชทาน

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศกิตติมศักดิ์ และมอบถุงยังชีพพระราชทาน (29/1/2558)

วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘

วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘ (28/1/2558)

การประชุมขั้นต้น IPC เตรียมฝึกทางอากาศภายใต้รหัส THAI BOOMERANG 15

การประชุมขั้นต้น IPC เตรียมฝึกทางอากาศภายใต้รหัส THAI BOOMERANG 15 (28/1/2558)

การแถลงข่าว การจัดประกวดผลงานตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘

การแถลงข่าว การจัดประกวดผลงานตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (28/1/2558)

การประชุมวางแผนขั้นต้น(IPC) AIR THAMAL 25/2015

การประชุมวางแผนขั้นต้น(IPC) AIR THAMAL 25/2015 (28/1/2558)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>