หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEขอเชิญสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เวลา๑๕๓๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.โดยมีรางวัลที่ ทองคำหนัก ๑ บาท ๓ รางวัล, เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล และรางวัลอื่น ๆ จำนวนมาก
@TITLEน.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ รุ่นที่ ๒๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สก.สก.ทอ.
@TITLEเชิญร่วมงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๑ ณ สวนลุมพินี เวลา ๑๐๓๐ - ๒๒๐๐
@TITLEขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐ – ๒๒๐๐ ณ บริเวณร้านสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาทางวิชาการ นายทหารสวัสดิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สก.สก.ทอ.
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑
@TITLEเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
@TITLEประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
@TITLEรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน ๑๑ อัตรา
@TITLEผลจับหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นประทวน ประจำปี ๖๒-๖๓
@TITLEทะเบียนความเสี่ยงสายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ (แบบRR)
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ.
ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ ของ ผสอช.กชค.สก.ทอ.
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
จัดโปรโมชั่นพิเศษ สินค้าลดราคาครั้งที่ 4 สินค้ามากกว่า 30 รายการ ในวันที่ 3-7 ธันวาคมนี้เท่านั้น โดยที่สินค้าลดราคาจะมีการติดป้ายสีแดงแสดงราคาพิเศษเพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญ กำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว เข้าร่วม กิจกรรมวันส่งเสริมอาชีพ ( Open House ) รุ่นที่ 1/62
ในวันพุธที่ 28 พ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 0900-1500 ณ อาคารใหม่ แผนกเลี้ยงสัตว์ (เยื้อง ร.ร. อนุบาลฤทธิยะ)
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] กองอาชีวสงเคราะห์ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒/๖๒)
หลักสูตรปกติ ( เช้า,บ่าย) ๑๐๐ ชม. , หลักสูตรต่อเนื่อง ๒๐๐ ชม.
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] กองอาชีวสงเคราะห์ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ทอ. ร่วมกิจกรรม วันส่งเสริมอาชีพ รุ่นที่ ๑ ปี ๖๒
ในวันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐ ณ อาคารใหม่ ผลส.กชค.สก.ทอ. ภายในกิจกรรมมีบริการฟรี
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านสวัสดิการทหารอากาศ จัดกิจกรรมสินค้าราคาพิเศษตอนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
มีบริการรับจัดกระเช้าและห่อของขวัญ
 
ผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๔ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓๖๓๐ (สโมสรทหารอากาศ) ที่สีกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๒๒ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่อาคารการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๑๓ (อาคารพักรับรอง ทอ.๔)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ