คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEจก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ ,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEรอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์
@TITLE จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ ,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ทุนการศึกษา สก.ทอ.และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
@TITLEพลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
@TITLEนาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๖๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
@TITLEประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
จำพวกทหารสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)
@TITLEการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.
@TITLEรับสมัครเยาวชนกองทัพอากาศ และเยาวชนทั่วไป อายุ 7 - 18 ปี เข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด
@TITLEการกู้สามัญกรณีพิเศษ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๑
@TITLEกรมสวัสดิการทหารอากาศ
เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง จัดกิจกรรมช๊อปครบ ๑,๐๐๐ บาท รับของพรีเมี่ยมฟรี!!
วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑, ๒๐ มิ.ย.๖๑ และ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑๓๐-๑๓๐๐
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง
จัดกิจกรรมลดโลกร้อน ครั้งที่ ๒/๖๑
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] อุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำได้ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
โดยสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง จัดกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ Evening Exercise Line Dance นำทีมโดย ครูนวลละออง พิบูลภาณุวัธน(ครูเล็ก) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖๓๐-๑๘๐๐ ตั้งแต่ ๗ มิ.ย. - ๒ ส.ค.๖๑ ณ อาคารศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ(ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน) *ไม่ต้องลงทะเบียนล้วงหน้า*
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2/61)
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ทอ.
ผู้ที่สนใจการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! โดยผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ปี 61
 
ผู้บังคับบัญชา


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ทอ.โรจนนิล (สระ ๕๐ เมตร)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมกานตรัตน์ อาคารหมายเลข ๑๒๗๔
สขร๑. ประจำเดือน มี.ค.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน ก.พ.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน ม.ค.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน ธ.ค.๖๐
สขล.๑ ประจำเดือน พ.ย.๖๐
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ