ประธาน คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
 
หน่วยขึ้นตรง
  กองการสงเคราะห์
  กองการร้านค้า
  กองการกีฬา
  กองอาชีวสงเคราะห์
  กองส่งกำลังบำรุง
  กองการสโมสร
  กองบริการ
  แผนการเงิน
  แผนกวิทยาการ
 
คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
  โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ.
  ระเบียบคำสั่ง
  สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 
ความรู้ในองค์กร Knowledge Management
 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
 
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
  บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว
  ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
  ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
  สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ.
 
กิจการสวัสดิการด้านการกีฬา
  สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)
  สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
  สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน)
  สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง)
  อัตราค่าบริการ
 
กิจกรรม สก.ทอ.
 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
  ระเบียบชมรม
  ข่าวสาร
 
หน้างบเงินเดือน
 
ธนาคารออมสิน
  โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ
  ติดต่อธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ
 
สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
  ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.
    กิจการที่น่าสนใจ

บ่อฝ้าย
  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ เรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ. (22/10/2239)
  บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย (22/10/1981)
              อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด..  
    รวมลิงค์

 

 


facebook
    Link การทหาร
       
   
 พล.อ.ต. อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ. (13/10/385)  
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด สก.ทอ. จำนวน ๔ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒  อ่านต่อ..

   
   
 พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ (13/10/928)  
พลอากาศตรี เบญจรงค์ แจ่มถาวร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้กับ พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ท่านใหม่ เมื่อเช้าวันนี้ (๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗) ณ หอประชุมกานตรัตน์  อ่านต่อ..

   
   
 กรมสวัสดิการทหารอากาศ (24/9/2399)  
เปิดรับสมัครเยาวชน ทอ.และเยาวชนทั่วไป     เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียน     โดยทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ - วันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗     เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น.   ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)  และทำการฝึกสอน     ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.                อ่านต่อ..

   
   
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (24/9/928)  
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร บก.สก.ทอ. และอาคาร กชค.สก.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๖๔๕  อ่านต่อ..

   
   
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (8/9/385)  
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางทหาร ทอ.(ศูนย์พัฒนากีฬามวย ทอ.) ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ส.ค.๕๗  อ่านต่อ..

   
      
      
      
      
      
ดูทั้งหมด..  
      
      
      
      
      
      
   
 ด่วน รับสมัครผู้ว่างงาน (1/11/926)
สำนักงานรถบริการทหารอากาศ ดอนเมือง รับสมัครพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา   อ่านต่อ..

   
      
ดูทั้งหมด..  
 
          

              


    การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด..  
    อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
ดูทั้งหมด..  
    สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
ดูทั้งหมด..  
    สาระหน้ารู้ IT และการสื่อสาร