คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ทุนการศึกษา สก.ทอ.และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
@TITLEพลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
@TITLEนาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
@TITLEสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสวัสดิการทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
@TITLEพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เม.ย.๖๑ ,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEรับสมัครเยาวชนกองทัพอากาศ และเยาวชนทั่วไป อายุ 7 - 18 ปี เข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด
@TITLEการกู้สามัญกรณีพิเศษ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๑
@TITLEกรมสวัสดิการทหารอากาศ
เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด
@TITLEสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด ที่ประสงค์จะเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้น ในเดือน ก.พ.๖๑ สามารถเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้นได้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนให้เพิ่มหุ้นรายเดือนได้ครึ่งหนึ่งของการถือหุ้นรายเดือนแรกเข้าสหกรณ์ โดยแจ้งความจำนงค์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๖ ม.ค.๖๑
@TITLEประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
โดยสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง จัดกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ Evening Exercise Line Dance นำทีมโดย ครูนวลละออง พิบูลภาณุวัธน(ครูเล็ก) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖๓๐-๑๘๐๐ ตั้งแต่ ๗ มิ.ย. - ๒ ส.ค.๖๑ ณ อาคารศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ(ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน) *ไม่ต้องลงทะเบียนล้วงหน้า*
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2/61)
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ทอ.
ผู้ที่สนใจการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! โดยผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ปี 61
@TITLE[กองการกีฬา] รายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ - ๗ มี.ค.๖๑
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทอ. ทุกท่าน
เข้ารับบริการตัดผมฟรี โดยช่างตัดผมมืออาชีพ ในวันที่ ๑๙-๒๑ มี.ค.๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป
เข้าการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๑ เท่านั้น
 
ผู้บังคับบัญชา


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ทอ.โรจนนิล (สระ ๕๐ เมตร)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สขร๑. ประจำเดือน มี.ค.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน ก.พ.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน ม.ค.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน ธ.ค.๖๐
สขล.๑ ประจำเดือน พ.ย.๖๐
สขล.๑ ประจำเดือน ก.ย.๖๐
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ