ประธาน คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
 
หน่วยขึ้นตรง
  กองการสงเคราะห์
  กองการร้านค้า
  กองการกีฬา
  กองอาชีวสงเคราะห์
  กองส่งกำลังบำรุง
  กองการสโมสร
  กองบริการ
  แผนการเงิน
  แผนกวิทยาการ
 
คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
  โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ.
  ระเบียบคำสั่ง
  สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 
ความรู้ในองค์กร Knowledge Management
 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
 
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
  บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว
  ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
  ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
  สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ.
 
กิจการสวัสดิการด้านการกีฬา
  สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)
  สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
  สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน)
  สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง)
  อัตราค่าบริการ
 
กิจกรรม สก.ทอ.
 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
  ระเบียบชมรม
  ข่าวสาร
 
หน้างบเงินเดือน
 
ธนาคารออมสิน
  โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ
  ติดต่อธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ
 
สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
  ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.
    กิจการที่น่าสนใจ

บ่อฝ้าย
  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ เรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ. (22/10/2239)
  บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย (22/10/1981)
              อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด..  
    รวมลิงค์

 

 


    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- คู่มือผู้บริหารฉบับสมบูรณ์
facebook
    Link การทหาร
       
   
 พล.อ.ต. อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ. (13/10/385)  
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด สก.ทอ. จำนวน ๔ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒  อ่านต่อ..

   
   
 พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ (13/10/928)  
พลอากาศตรี เบญจรงค์ แจ่มถาวร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้กับ พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ท่านใหม่ เมื่อเช้าวันนี้ (๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗) ณ หอประชุมกานตรัตน์  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (13/10/385)  
เป็นประธานในพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึกประจำปี ๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๗   อ่านต่อ..

   
   
 กรมสวัสดิการทหารอากาศ (24/9/385)  
เปิดรับสมัครเยาวชน ทอ.และเยาวชนทั่วไป     เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียน     โดยทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ - วันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗     เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น.   ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)  และทำการฝึกสอน     ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.                อ่านต่อ..

   
   
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (24/9/928)  
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร บก.สก.ทอ. และอาคาร กชค.สก.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๖๔๕  อ่านต่อ..

   
   
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (8/9/385)  
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางทหาร ทอ.(ศูนย์พัฒนากีฬามวย ทอ.) ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ส.ค.๕๗  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (8/9/928)  
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด สก.ทอ. จำนวน ๕ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (8/8/928)  
เป็นประธานในโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ อบรมสัมมนากีฬาพื้นบ้าน นขต.ทอ. และกองบิน ณ ห้องเบญจมาศ สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๖ ส.ค.๕๗   อ่านต่อ..

   
   
 น.อ.อนุชิต แก้วประสพ รอง.จก.สก.ทอ. (1/8/928)  
ให้การต้อนรับ น.อ.ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ ผอ.กผค.จร.ทอ.และคณะตรวจติดตามผลฯ จร.ทอ.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป ในการนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการทหารอากาศ  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (1/8/928)  
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.(สก.ทอ.) ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. และทุนการศึกษา สก.ทอ. ประจำปี ๕๗ วันพุธที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ ณ อาคารมณีศิลป์ ศูนย์เยาวชน ทอ.  อ่านต่อ..

   
   
 พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (7/7/1856)
เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๗ โดยกรมสวัสดิการทหารอากาศหน่วยรับผิดชอบ  ในการนี้ พลอากาศตรี เบญจรงค์ แจ่มถาวร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ น.  อ่านต่อ..

   
ดูทั้งหมด..  
      
   
 ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ (3/9/1471)
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ ขั้นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  อ่านต่อ..

   
      
      
      
      
      
      
ดูทั้งหมด..  
    ผู้บังคับบัญชา
       


              

    ผู้บังคับบัญชาในอดีต

    การจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ (15/9/1471)
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานฌาปนสถานกองทัพอากาศMore...

ดูทั้งหมด..  
    อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
ดูทั้งหมด..  
    สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
ดูทั้งหมด..  
    ห้องความรู้ด้าน IT

                 คลิกที่นี่