หน่วยขึ้นตรง
  กองการสงเคราะห์
  กองการร้านค้า
  กองการกีฬา
  กองอาชีวสงเคราะห์
  กองส่งกำลังบำรุง
  กองการสโมสร
  กองบริการ
  แผนการเงิน
  แผนกวิทยาการ
 
ประธาน คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
 
คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
  โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ.
  ระเบียบคำสั่ง
  สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 
ความรู้ในองค์กร Knowledge Management
 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
 
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
  บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว
  ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
  ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
  สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ.
 
กิจการสวัสดิการด้านการกีฬา
  สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)
  สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
  สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน)
  สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง)
  อัตราค่าบริการ
 
กิจกรรม สก.ทอ.
 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
  ระเบียบชมรม
  ข่าวสาร
 
หน้างบเงินเดือน
 
ธนาคารออมสิน
  โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ
  ติดต่อธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ
 
สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
  ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

facebook
    Link การทหาร
    
 พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (7/7/1856)  
เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๕๗ โดยกรมสวัสดิการทหารอากาศหน่วยรับผิดชอบ  ในการนี้ พลอากาศตรี เบญจรงค์ แจ่มถาวร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ น.  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (7/7/385)  
เป็นประธานในพิธีโกนผมนาคและพิธีทำขวัญนาค ในวันพุธที่ ๒ ก.ค.๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)  อ่านต่อ..

   
   
 นาวาอากาศเอก อนุชิต แก้วประสพ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ (24/6/385)  
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ ประจำปี ๕๗ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ธนชัย อากาศวรรธนะ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ และนาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล เสนาธิการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม กองบิน ๒  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (23/6/1471)  
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด สก.ทอ. จำนวน ๒ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒  อ่านต่อ..

   
   
 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี (6/6/1471)
น.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เสนาธิการ ประจำ สปช.ทอ. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป ในการนี้ พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. ให้การต้อนรับ ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ วันที่ ๕ มิ.ย.๕๗  อ่านต่อ..

   
      
   
 นาวาอากาศเอก อดินันท์ จารยะพันธุ์ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ (2/6/928)
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ ประจำปี ๕๗ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗  อ่านต่อ..

   
   
 นาวาอากาศเอก อดินันท์ จารยะพันธุ์ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ (2/6/385)
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ ประจำปี ๕๗ โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง เสนาธิการโรงเรียนการบิน  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๗  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (1/5/1471)
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗   ณ หอประชุมกานตรัตน์  อ่านต่อ..

   
   
 น.อ.อดินนันท์ จารยะพันธุ์ เสธ.สก.ทอ. (1/5/1471)
หัวหน้าชุดการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ ประจำปี ๕๗ กองบิน ๗ และ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  อ่านต่อ..

   
   
 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร จก.สก.ทอ. (25/4/1471)
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ จำนวน ๔ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒  อ่านต่อ..

   
   
 พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา สก.ทอ. (21/4/928)
เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  อ่านต่อ..

   
ดูทั้งหมด..  
      
      
      
      
      
      
      
   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (18/12/927)
ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดตามผนวกที่แนบ  อ่านต่อ..

   
ดูทั้งหมด..  
    เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
    ผู้บังคับบัญชาในอดีต
   


   
    การจัดซื้อจัดจ้าง
 ทดสอบ (20/4/2554)  
ดูทั้งหมด..  
    อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
ดูทั้งหมด..  
    สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
ดูทั้งหมด..  
    ห้องความรู้ด้าน IT

                 คลิกที่นี่