คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 

กิจกรรม สก.ทอ.
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 

หน้างบเงินเดือน
ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ. 

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหารสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สก.ทอ.
พล.อ.ต. อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด สก.ทอ. จำนวน ๔ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น วันที่ ๓ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒
@TITLEขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แผนกการฝึกและการแข่งขัน กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ โทร ๐๒ ๕๓๔ ๕๖๙๐ หรือสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.welfare.rtaf.mi.th
@TITLEพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ศพไร้ญาติภายในฌาปนสถาน ทอ. ๓-๕ มิ.ย.๕๘
เมื่อวันที่ ๓-๕ มิ.ย.๕๘ พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ศพไร้ญาติภายในฌาปนสถาน ทอ.
@TITLEให้การต้อนรับพล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล ผอ.สบท.สปช.ทอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี สก.ทอ.วันอังคาร ที่ ๓ มี.ค.๕๘ พร้อมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
@TITLEพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สก.ทอ.
พล.อ.ต. อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด สก.ทอ. จำนวน ๕ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น วันที่ ๒๔ ก.พ..๕๘ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๒
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๕๙
@TITLEสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๘
สามารถเพิ่ม หรือลดหุ้น ได้โดยแจ้งความจำนง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ ม.ค.๕๘
@TITLEกองอาฃีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ.ทหารกองประจำการ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
@TITLEข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
@TITLEขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข."
ขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข." เพื่อให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ที่เข้ารับราชการก่อน ๒๗ มี.ค.๔๐ และเป็นสมาชิก กบข.หากมีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ แบบเดิม ต้องแจ้งความประสงค์ให้หน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๘
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] ขอความร่วมมือสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ตอบแบบสอบถามความต้องการของที่ระลึกประจำปี 58
เรียนข้าราชการ ทอ. สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอความร่วมมือสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กรุณาตอบแบบสอบถาม ความต้องการของที่ระลึกประจำปี 58 ตามไฟล์ข้อมูล ที่แนบให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จาก...สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง โทร. 2 - 3822 - 5 (กรุณาตอบกลับภายในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.58)
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ได้บรรยายแนะนำสมาชิกที่จะเกษียณราชการ ณ หอประชุมกานตรัตน์
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๘ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ บรรยายให้คำแนะนำสมาชิกที่จะเกษียณราชการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินฌาปนกิจ และข้อปฏิบัติหลังจากเกษียณราชการไปแล้ว ณ หอประชุมกานตรัตน์
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] กองการสงเคราะห์ ให้การต้อนรับนาวาเอก วินัย ปุณยธาราพันธ์ รองผู้อำนวนการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือและคณะ
น.อ. ไตรรัตน์ เกียรติภัทราภรณ์ รอง ผอ.กสค.สก.ทอ. ให้การต้อนรับนาวาเอก วินัย ปุณยธาราพันธ์ รองผู้อำนวนการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เยี่ยมชมการฌาปนกิจกองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
@TITLE[กองการสโมสร] เปิดรับสมัครผู้ประกอบการห้องบริการนวดแผนไทย สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการห้องบริการนวดแผนไทย สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จงถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘ สนใจติดต่อที่ กองการสโมสร สก.ทอ. โทร. ๐๒-๕๓๔๓๘๒๒ และสโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน โทร.๐๒-๑๕๕ ๐๐๘๒
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญชวนร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค.๕๘, ๑๑๐๐ - ๑๔๐๐ ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)
๑๑๐๐ - เริ่มลงทะเบียนและจับสลากรางวัล ๑๑๓๐ - ผบ.ทอ.เดินทางมาถึงบริเวณงาน - บริการอาหาร (โต๊ะจีน) การแสดงดนตรี การแสดงชุดพิเศษ จับสลากรางวัล ๑๔๐๐ - ปิดงาน การจับสลากรางวัลสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ, รางวัลลงทะเบียนร่วมงานและรางวัลพิเศษ (เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในงานเท่านั้น TV ๕๐ นิ้ว ๑ รางวัล)
 
ผู้บังคับบัญชาทำเนียบผู้บังคับบัญชา


การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๗
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
สอบราคาซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา
สอบราคาซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ
สขร.ประจำเดือน ก.ค.๕๗
สขร.๑ ประจำเดือน มิ.ย.๕๗
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

ข่าวทหารอากาศ

หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศบรรเทาภัยแล้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน

หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศบรรเทาภัยแล้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน (7/2/2015)

 ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเงินและรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเงินและรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) (7/1/2015)

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ (7/1/2015)

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน ทอ. แก่นักบินแลกเปลี่ยนกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน ทอ. แก่นักบินแลกเปลี่ยนกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ (7/1/2015)

ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗

ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ (7/1/2015)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>