หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
   
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEขอความร่วมมืองดใช้ทาง บริเวณหลังอาคาร บก.สก.ทอ.
ระหว่างวันศุกร์ ที่ ๑๘ - ๒๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๘๐๐
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. พร้อมด้วย รอง จก.สก.ทอ. และ เสธ.สก.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.อติชาติ ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ. และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ สก.ทอ.
@TITLEน.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบภาษาอังกฤษ แก่ข้าราชการ สก.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ สก.ทอ.
@TITLEขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562
1 วัน...ที่น่านฟ้าไทย...จะเต็มไปด้วยความฝันของเด็กไทย 12 ม.ค.62 นี้ พร้อมด้วยกิจกรรม ของที่ระลึกมากมาย และพี่ๆทหารอากาศรอต้อนรับน้องๆหนูๆอยู่....แล้วพบกัน
@TITLEพลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๔๑
โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
@TITLEส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก จก.สก.ทอ., รอง.จก.สก.ทอ. และ เสธ.สก.ทอ.
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEทะเบียนความเสี่ยง จำพวกสวัสดิการ
@TITLEตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารอากาศในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
@TITLEการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างด้านวินัยและความเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพล ทอ.
@TITLEสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒
สามารถเพิ่ม หรือลดหุ้น ได้โดยแจ้งความจำนง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๑ ม.ค.๖๒
@TITLEการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน
ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 63
@TITLEประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้มีรายชื่อในบัญชีตามลำดับที่กำหนด มารายงานตัวในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
จัดกิจกรรมลดโลกร้อน รณรงค์ใช้ถุงผ้้ บอกลาถุงพลาสติก และ กิจกรรม Hello Christmas มีการแสงดนตรีสด สลับแจกของ Premium ในวันอังคารที่ 25 ธ.ค.61 นี้
@TITLE[กองการสโมสร] ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี62 รับรางวัลได้ที่ กองการสโมสร สก.ทอ. (ใต้ห้องดาหลา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค.62 เวลา 0830 – 1100 และ 1330 – 1500 ในวันเวลาราชการ สอบถามโทร.2-3822 *หากท่านไม่มารับรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธ์*
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ.
ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ ของ ผสอช.กชค.สก.ทอ.
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เวลา๑๕๓๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.โดยมีรางวัลที่ ทองคำหนัก ๑ บาท ๓ รางวัล, เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล และรางวัลอื่น ๆ จำนวนมาก
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
จัดโปรโมชั่นพิเศษ สินค้าลดราคาครั้งที่ 4 สินค้ามากกว่า 30 รายการ ในวันที่ 3-7 ธันวาคมนี้เท่านั้น โดยที่สินค้าลดราคาจะมีการติดป้ายสีแดงแสดงราคาพิเศษเพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญ กำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว เข้าร่วม กิจกรรมวันส่งเสริมอาชีพ ( Open House ) รุ่นที่ 1/62
ในวันพุธที่ 28 พ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 0900-1500 ณ อาคารใหม่ แผนกเลี้ยงสัตว์ (เยื้อง ร.ร. อนุบาลฤทธิยะ)
 
ผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๔ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓๖๓๐ (สโมสรทหารอากาศ) ที่สีกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๒๒ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่อาคารการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๑๓ (อาคารพักรับรอง ทอ.๔)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ