หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง) พร้อมด้วย พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. และ น.อ.อาณัติ เดชพร เสธ.สก.ทอ. เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
@TITLEน.อ.พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
รุ่นที่ ๑ - ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเบญจมาศ สมส.ชั้นสัญญาบัตร
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ส.ค.๖๑ ,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้โครงการ "๑๐๐ สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย "
โดย คุณนิพนธ์ รักศรีอักษร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
@TITLEน.อ.พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในการปรชุมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.
ในปีงบประมาณ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ส.ค. ๖๑
@TITLEพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่นักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ฝึกสอน ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์
ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงจาการ์ตา เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ ๙ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๖๑ สามารถเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้นได้
@TITLEประกาศร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ที่ล้างภาชนะ ที่พักขยะ และปรับปรุงตลาดสวัสดิการ ทอ.ระยะที่ ๑
@TITLEขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการด้านกำลังพล ในวงรอบที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใน ๓๑ ก.ค.๖๑
@TITLEประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นสุดท้าย
@TITLEรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๖๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
@TITLEประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
จำพวกทหารสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการกีฬา] สรุปเหรียญรางวัลนักกีฬา ทอ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ ๑๘ ส.ค. - ๒ ก.ย.๖๑ ณ เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๑
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑/๖๒)
@TITLE[กองการกีฬา] การแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๖๑
@TITLE[กองการสโมสร] รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลงานเลี้ยงสังสรรค์ใหญ่สมาชิก ประจำปี 2561 (รางวัลสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ)
หมายเหตุ รับรางวัลได้ที่ กองการสโมสร สก.ทอ. (ใต้ห้องดาหลา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 0830 – 1100 และ 1330 – 1500 ในวันเวลาราชการ สอบถามโทร.2-3822 *หากท่านไม่มารับรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธ์*
@TITLE[กองการกีฬา] ตารางการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ส.ค.๖๑
กีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ. ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๖๑
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ (ดอนเมือง) จัดโปรโมชั่นสินค้าราคาถูก ตั้งแต่ ๒๕ ก.ค.๖๑ - ๓ ก.ค. ๖๑
 
ผู้บังคับบัญชา


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ทอ.โรจนนิล (สระ ๕๐ เมตร)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน มิ.ย.๖๑
สขร.๑ ประจำเดือน เม.ย.๖๑
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ