หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐ – ๒๒๐๐ ณ บริเวณร้านสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาทางวิชาการ นายทหารสวัสดิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สก.สก.ทอ.
@TITLEพลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสวัสดิการทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ต.ค.๖๑ ,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ปี ๒๕๖๑
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
@TITLEรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน ๑๑ อัตรา
@TITLEผลจับหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นประทวน ประจำปี ๖๒-๖๓
@TITLEทะเบียนความเสี่ยงสายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ (แบบRR)
ระยะเวลา ต.ค.๖๑ ถึง ก.ย.๖๒
@TITLEขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๖๑ สามารถเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้นได้
@TITLEประกาศร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ที่ล้างภาชนะ ที่พักขยะ และปรับปรุงตลาดสวัสดิการ ทอ.ระยะที่ ๑
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] กองอาชีวสงเคราะห์ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒/๖๒)
หลักสูตรปกติ ( เช้า,บ่าย) ๑๐๐ ชม. , หลักสูตรต่อเนื่อง ๒๐๐ ชม.
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] กองอาชีวสงเคราะห์ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ทอ. ร่วมกิจกรรม วันส่งเสริมอาชีพ รุ่นที่ ๑ ปี ๖๒
ในวันพุธที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐ ณ อาคารใหม่ ผลส.กชค.สก.ทอ. ภายในกิจกรรมมีบริการฟรี
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านสวัสดิการทหารอากาศ จัดกิจกรรมสินค้าราคาพิเศษตอนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
มีบริการรับจัดกระเช้าและห่อของขวัญ
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านค้าทุ่งสีกัน ขอเลื่อนเวลาเปิดทำการ เป็นเวลา ๑๒๐๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง จัดทำป้ายสำหรับที่จอดรถนายพล
@TITLE[กองการกีฬา] รับสมัครเยาวชนทั่วไป อายุระหว่าง 7-18ปี เข้ารับอบรมกีฬาในช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 8 - 31 ต.ค.61 เวลา 08.30-11.00น.
 
ผู้บังคับบัญชา


ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๔ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓๖๓๐ (สโมสรทหารอากาศ) ที่สีกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๒๒ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่อาคารการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๑๓ (อาคารพักรับรอง ทอ.๔)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ