หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ขอเชิญสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์(23/11/2018)ขอเชิญสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์
น.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา(23/11/2018)น.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
เชิญร่วมงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ (07/11/2018)เชิญร่วมงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ (07/11/2018)ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ(30/10/2018)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาทางวิชาการ นายทหารสวัสดิการ (30/10/2018)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาทางวิชาการ นายทหารสวัสดิการ
พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสวัสดิการทหารอากาศ(04/10/2018)พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสวัสดิการทหารอากาศ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ(04/10/2018)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ปี ๒๕๖๑(19/09/2018)พิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ปี ๒๕๖๑
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง) พร้อมด้วย พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. น.อ.พันธุ...(19/09/2018)พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ศาลา ๑๐ (ศาลาการเที่ยง) พร้อมด้วย พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. น.อ.พันธุ...
น.อ.พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ(27/08/2018)น.อ.พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(27/08/2018)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้โครงการ "๑๐๐ สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย " (20/08/2018)พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้โครงการ "๑๐๐ สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย "
น.อ.พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.(20/08/2018)น.อ.พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่นักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ฝึกสอน ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์(01/08/2018)พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่นักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ฝึกสอน ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทอ. (01/08/2018)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด สก.ทอ.
พิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑(06/07/2018)พิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา(06/07/2018)พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ(03/07/2018)พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(03/07/2018)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
ขอเชิญชมแข่งขันกีฬากองทัพกองไทย ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๑(29/06/2018)ขอเชิญชมแข่งขันกีฬากองทัพกองไทย ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๖๑(29/06/2018)ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๖๑
น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(19/06/2018)น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(19/06/2018)จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(11/05/2018) จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ทุนการศึกษา สก.ทอ.และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑(11/05/2018)พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ทุนการศึกษา สก.ทอ.และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ(27/04/2018)พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ(27/04/2018)นาวาอากาศเอก อาณัติ  เดชพร เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ
สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสวัสดิการทหารอากาศ(23/04/2018)สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสวัสดิการทหารอากาศ
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(23/04/2018)พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ (29/03/2018)พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ (29/03/2018)นาวาอากาศเอก พันธ์ุศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ (14/03/2018)นาวาอากาศเอก อาณัติ  เดชพร เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร (14/03/2018)พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารอากาศ(20/02/2018)๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารอากาศ
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทอ. เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน(20/02/2018)ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทอ. เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(05/02/2018)พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล(05/02/2018)กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ(15/01/2018)พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะฯ (15/01/2018)พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะฯ
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา(14/12/2017)ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๐(14/12/2017)น.อ.พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(25/10/2017)พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(25/10/2017)พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
นักกีฬา ทอ.สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย (12/10/2017)นักกีฬา ทอ.สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(12/10/2017)พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ(25/09/2017)กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
พิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ปี ๒๕๖๐(25/09/2017)พิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ปี ๒๕๖๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(16/08/2017)พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพลิงไหม้อาคารสูงของ ทอ.(16/08/2017)เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพลิงไหม้อาคารสูงของ ทอ.