หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์กรมสวัสดิการทหารอากาศฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน(09/01/2020)กรมสวัสดิการทหารอากาศฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๑(09/01/2020)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๑
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(26/12/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่รับประทาน...(26/12/2019)พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่รับประทาน...
น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการนายทหารสวัสดิการ ประจำปี ๖๓ (03/12/2019)น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการนายทหารสวัสดิการ ประจำปี ๖๓
กรมสวัสดิการทหารอากาศ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน(03/12/2019)กรมสวัสดิการทหารอากาศ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ. (28/11/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำนโยบาย ผบ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี เสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหารอาชีพ ใ...(28/11/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำนโยบาย ผบ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี เสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหารอาชีพ ใ...
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในการบรรยาย ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สก.ทอ.(25/11/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร  จก.สก.ทอ.เป็นประธานในการบรรยาย ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สก.ทอ.
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในการประชุม อบรม ชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ สก.ทอ. ประจำปี ๖๒(25/11/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร  จก.สก.ทอ.เป็นประธานในการประชุม อบรม ชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ สก.ทอ. ประจำปี ๖๒
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ(31/10/2019)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ทำการตรวจสโมสรนายทหารสัญญาบัตร, สโมสรนายทหารประทวน, ตลาดโต้รุ่ง, ตลาดสด และร้านค้าสวัสดิการ ทอ.(31/10/2019)พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ทำการตรวจสโมสรนายทหารสัญญาบัตร, สโมสรนายทหารประทวน, ตลาดโต้รุ่ง, ตลาดสด และร้านค้าสวัสดิการ ทอ.
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ. (18/10/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สก.ทอ. จัดกิจกรรมทำความสะอาด และปลูกต้นไม้มงคล(18/10/2019)พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สก.ทอ. จัดกิจกรรมทำความสะอาด และปลูกต้นไม้มงคล
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคาร บก.สก.ทอ.(08/10/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคาร บก.สก.ทอ.
กรมสวัสดิการทหารอากาศ ขอเชิญร่วมอุดหนุน ลองกอง จาก อ.กรงปินัง จว.ยะลา (08/10/2019)กรมสวัสดิการทหารอากาศ ขอเชิญร่วมอุดหนุน ลองกอง จาก อ.กรงปินัง จว.ยะลา
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำ หน.นขต.สก.ทอ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ (30/09/2019)พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำ หน.นขต.สก.ทอ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
พิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ(30/09/2019)พิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒(16/09/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมสวัสดิการทหารบก เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบปีที่ ...(16/09/2019)นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมสวัสดิการทหารบก เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบปีที่ ...
พื้นที่จอดรถของผู้มาใช้บริการสวนสุขภาพ ทอ.(ชาวฟ้า) (26/08/2019)พื้นที่จอดรถของผู้มาใช้บริการสวนสุขภาพ ทอ.(ชาวฟ้า)
น.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ./ผอ.ศป.ปส.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สก.ทอ. (26/08/2019)น.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ./ผอ.ศป.ปส.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สก.ทอ.
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(20/08/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทำการซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณ อาคาร บก.สก.ทอ.(20/08/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทำการซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในบริเวณ อาคาร บก.สก.ทอ.
ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน เทเบิลเทนนิส ทอ.๖๒(14/08/2019)ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน เทเบิลเทนนิส ทอ.๖๒
พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ที่กรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยมี น.อ.อาณัติ เดชพร รอ...(14/08/2019)พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะตรวจการปฏิบัติราชการ  เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ ที่กรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยมี น.อ.อาณัติ เดชพร รอ...
รายชื่อผู้สมัครแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ปี 62(08/08/2019)รายชื่อผู้สมัครแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.ปี 62
น.อ.อาณัติ เดชพร รอง จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคาร บก.สก.ทอ.(08/08/2019)น.อ.อาณัติ  เดชพร รอง จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคาร บก.สก.ทอ.
พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒(05/08/2019)พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการจัดการความรู้  นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” (05/08/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า”
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ระหว่าง ทอ. กับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) (15/07/2019)พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ระหว่าง ทอ. กับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
พิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒(15/07/2019)พิธีอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(05/07/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาชิกสวัสดิการ ทอ. (05/07/2019)การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาชิกสวัสดิการ ทอ.
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒(27/06/2019)พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒(27/06/2019)ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.อาณัติ เดชพร รอง.จก.สก.ทอ. และ น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ เสธ.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน กรมสวัส...(18/06/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.อาณัติ เดชพร รอง.จก.สก.ทอ. และ น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ เสธ.สก.ทอ.  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน กรมสวัส...
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.ต. จก.สก.ทบ. และคณะ ศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ ของกรมสวัสดิการทหารอากาศ (18/06/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.ต. จก.สก.ทบ. และคณะ ศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ ของกรมสวัสดิการทหารอากาศ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(05/06/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
อุปสมบทหมู่ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒(05/06/2019)อุปสมบทหมู่ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(30/05/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ เสธ.สก.ทอ. เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและก...(30/05/2019)น.อ.วัลลภ  ประสงค์กิจ เสธ.สก.ทอ. เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและก...
กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทานของ น.ประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ(24/05/2019)กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทานของ น.ประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(24/05/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ.(15/05/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ.
นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๕ และ โรงเรียนการบิน(15/05/2019)นาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๕ และ โรงเรียนการบิน
กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทานของ น.สัญญาบัตร(10/05/2019)กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทานของ น.สัญญาบัตร
พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ทุนการศึกษา สก.ทอ.และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒(10/05/2019)พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ. ทุนการศึกษา สก.ทอ.และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ บุตรข้าราชการกองทัพอากาศ(08/05/2019)พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ บุตรข้าราชการกองทัพอากาศ
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.(08/05/2019)พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.