หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑(19/11/2018)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (19/11/2018)เปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(12/10/2018)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(12/10/2018)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผลจับหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นประทวน ประจำปี ๖๒-๖๓(04/10/2018)ผลจับหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นประทวน ประจำปี ๖๒-๖๓
ทะเบียนความเสี่ยงสายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ (แบบRR)(04/10/2018)ทะเบียนความเสี่ยงสายวิทยาการ ด้านสวัสดิการ (แบบRR)
ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน(06/09/2018)ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
ประกาศร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง(06/09/2018)ประกาศร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการด้านกำลังพล ในวงรอบที่ ๒ (16/07/2018)ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการด้านกำลังพล ในวงรอบที่ ๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (16/07/2018)ประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร (11/06/2018)รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร(11/06/2018)ประกาศผลการสอบคัดเลือก นายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.(16/03/2018)การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.
รับสมัครเยาวชนกองทัพอากาศ และเยาวชนทั่วไป อายุ 7 - 18 ปี เข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด(16/03/2018)รับสมัครเยาวชนกองทัพอากาศ และเยาวชนทั่วไป อายุ 7 - 18 ปี เข้ารับการอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด
การกู้สามัญกรณีพิเศษ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๑(29/01/2018)การกู้สามัญกรณีพิเศษ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๑
กรมสวัสดิการทหารอากาศ (29/01/2018)กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.(04/01/2018)สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (04/01/2018)ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (08/12/2017)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (08/12/2017)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(27/09/2017)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (27/09/2017)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(14/09/2017)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด(14/09/2017)สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ (15/08/2017)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(15/08/2017)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นสุดท้าย(02/06/2017)ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นสุดท้าย
ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขั้น ๑ (ภาควิชาการ)(02/06/2017)ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขั้น ๑ (ภาควิชาการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๑(24/04/2017)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๑
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด(24/04/2017)ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล (20/04/2017)โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล
ตรวจสอบยอดการส่งเงินสงเคราะห์ประจำปี 2559 (แจ้งยอดรายปี) การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ(20/04/2017)ตรวจสอบยอดการส่งเงินสงเคราะห์ประจำปี 2559 (แจ้งยอดรายปี) การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
การขยายเกณฑ์อายุการรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็นกรณีพิเศษ(23/12/2016)การขยายเกณฑ์อายุการรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็นกรณีพิเศษ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (23/12/2016)บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(16/12/2016)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(16/12/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล(17/11/2016)โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(17/11/2016)ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ได้จัดทำประกาศ การกำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด พ.ศ.๒๕๕๙(22/09/2016)สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ได้จัดทำประกาศ การกำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด พ.ศ.๒๕๕๙
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๕๙(22/09/2016)สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๕๙
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ สุดท้าย(27/07/2016)ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ สุดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครังที่ ๑ (สอบข้อเขียน)(27/07/2016)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครังที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร(13/07/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑(13/07/2016)ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(07/06/2016)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๐(07/06/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๐
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด(08/04/2016)ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร(08/04/2016)ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)(28/03/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑(28/03/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑