คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์กรมสวัสดิการทหารอากาศ (16/01/2018)กรมสวัสดิการทหารอากาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.(16/01/2018)สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (22/12/2017)ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (22/12/2017)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (14/11/2017)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(14/11/2017)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (21/09/2017)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(21/09/2017)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด(08/09/2017)สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ (08/09/2017)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(11/07/2017)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นสุดท้าย(11/07/2017)ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นสุดท้าย
ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขั้น ๑ (ภาควิชาการ)(05/05/2017)ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขั้น ๑ (ภาควิชาการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๑(05/05/2017)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๑
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด(24/04/2017)ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล (24/04/2017)โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล
ตรวจสอบยอดการส่งเงินสงเคราะห์ประจำปี 2559 (แจ้งยอดรายปี) การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ(25/01/2017)ตรวจสอบยอดการส่งเงินสงเคราะห์ประจำปี 2559 (แจ้งยอดรายปี) การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
การขยายเกณฑ์อายุการรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็นกรณีพิเศษ(25/01/2017)การขยายเกณฑ์อายุการรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็นกรณีพิเศษ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (21/12/2016)บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(21/12/2016)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(07/12/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล(07/12/2016)โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(22/09/2016)ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ได้จัดทำประกาศ การกำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด พ.ศ.๒๕๕๙(22/09/2016)สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.ได้จัดทำประกาศ การกำหนดจรรยาบรรณของบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด พ.ศ.๒๕๕๙
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๕๙(17/08/2016)สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๕๙
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ สุดท้าย(17/08/2016)ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ สุดท้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครังที่ ๑ (สอบข้อเขียน)(21/07/2016)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครังที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร(21/07/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑(29/06/2016)ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้นที่ ๑
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(29/06/2016)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๐(25/04/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๖๐
ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด(25/04/2016)ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร(04/04/2016)ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)(04/04/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑(04/03/2016)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(04/03/2016)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญทดลองใช้ (12/02/2016)ขอเชิญทดลองใช้
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเยาวชนกองทัพอากาศและเยาวชนทั่วไป (12/02/2016)กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเยาวชนกองทัพอากาศและเยาวชนทั่วไป
กองอาชีวสงเคราะห์ สก.ทอ. เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒/๕๙)(02/12/2015)กองอาชีวสงเคราะห์ สก.ทอ. เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒/๕๙)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ(02/12/2015)ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)(16/11/2015)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ(16/11/2015)ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(21/10/2015)กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(21/10/2015)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กองอาชีวสงเคราะห์ สก.ทอ. เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑/๕๙)(16/09/2015)กองอาชีวสงเคราะห์ สก.ทอ. เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑/๕๙)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๕๘(16/09/2015)สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ต.ค.๕๘
ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร(06/01/2015)ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
กองอาฃีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.(06/01/2015)กองอาฃีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา(18/12/2014)ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
ขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข."(18/12/2014)ขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข."