หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ สาระความรู้ - กิจการที่น่าสนใจ - กิจการนวดเพื่อสุขภาพ เรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ. เรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ.มีหน้าที่ดำเนินการในด้านการฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ หลักสูตรดัดผม – เสริมสวยสตรี ให้แก่ กำลังพล ทอ.และครอบครัว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้บริการเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ.และบุคคลภายนอกมาใช้บริการราคายุติธรรม โดยเปิดบริการตั้งแต่ ๐๘๓๐ – ๑๘๐๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ขณะนี้กิจการนวดเพื่อสุขภาพเรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ.ได้เปิดบริการนวดเป็นห้องปรับอากาศและห้องสุขาเพิ่มเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างเพียงพอ โดยคิดค่าบริการนวดดังนี้

๑. นวดตัวห้องปรับอากาศ ชม.ละ ๑๕๐.- บาท  
๒. นวดตัวห้องธรรมดา ชม.ละ ๑๒๐.- บาท 
๓. นวดฝ่าเท้า ชม.ละ ๑๒๐.- บาท  
๔. นวดประคบแห้งพร้อมลูกประคบ ชม.ละ ๒๐๐.- บาทสถานที่บริการ ณ บริเวณตรงข้ามสวนสุขภาพ ทอ.(ท่าดินแดง)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๕๕๑๒๗๒, ๐๒-๑๕๕๓๓๘๗ และ ๐๘๕-๖๖๒๐๕๐๓