หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการสงเคราะห์-แผนกฌาปนสถาน 


หน.ผฌส.กฌส.กสค.สก.ทอ.


การบริการต่างๆ

ค่าศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 
ศาลาทักษิณาประดิษฐ คืนละ ๖๐๐.- บาท 
ค่าน้ำ,ค่าไฟ คืนละ ๑๕๐.- บาท 
ศาลาปรับอากาศ คืนละ ๑,๐๐๐.- บาท 
ค่าน้ำ,ค่าไฟ คืนละ ๑๒๐.- บาท 
ค่าบำรุงฌาปนสถาน ทอ. ๑๐๐.- บาท> 

ค่าหีบศพ
มีรูปแบบและราคาให้เลือก มีราคาตั้งแต่ 
๑,๐๐๐.- บาทขึ้นไป แล้วแต่รูปแบบ และขนาด
ค่าเมรุเผาศพ 
ค่าเมรุ ๗๐๐.- บาท 
ค่าเชื้อเพลิง ๘๐๐.- บาท 
ค่าบำรุงการฝากศพ 
ค่าฝากศพ ๖๐๐.- บาท 
(บรรจุศพไว้ไม่เกิน ๑๕๐ วัน) 
ค่าของถวายพระ
ผ้าไตรเต็ม ไตรละ ๓๕๐.- บาท
ผ้าไตรแบ่ง ไตรละ ๒๕๐.- บาท
ผ้าสบง ผืนละ ๕๐.- บาท
ไทยธรรมชุดใหญ่ ห่อละ ๑๖๐.- บาท
ไทยธรรมชุดเล็ก ห่อละ ๔๐.- บาท
ค่าปิ่นโตพร้อมอาหาร เถาละ ๒๕๐.- บาท
ถังสังฆทาน ถังละ ๒๘๐.- บาท
ดอกไม้ถวายพระ กำละ ๒๐.- บาทs

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ค่าบำรุงศาลาประกอบการทำบุญเลี้ยงพระเพล 
ศาลาธรรมดา ๑๕๐.- บาท 
ศาลาปรับอากาศ ๓๐๐.- บาท 
ค่ารับศพ 
เขตบางเขน ๕๐๐.- บาท 
นอกเขตบางเขน ๗๐๐.- บาท 

ค่าดอกไม้จันทน์
ช่อประธาน ช่อละ ๒๐.- บาท
ช่อดอกแก้ว ช่อละ ๑๐๐.- บาท
กุหลาบดอกเดียว ร้อยละ ๑๕๐.- บาท
กุหลาบสามดอก ร้อยละ ๓๕๐.- บาท
ค่าดอกไม้ประดับหน้าศพ , เมรุ
ดอกไม้ประดับหน้าหีบศพมีราคาตั้งแต่ 
๓,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

ดอกไม้ประดับหน้าเมรุมีราคาตั้งแต่ ๖,๕๐๐.- บาท 
ขึ้นไปมีรูปแบบให้เจ้าภาพเลือกตามต้องการ

หมายเหตุ ฌาปนสถาน ทอ. สามารถใช้ศาลาของเจ้าภาพอื่นประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล รดน้ำศพถวายสังฆทานได้ในกรณีที่ศาลาไม่ว่างและจะกระทำในเวลาที่ต่างกัน โดยไม่ให้กระทบกระเทือนศพที่ตั้งไว้ซึ่งฌาปนสถาน ทอ. ไม่ต้องรายงานให้เจ้าภาพเดิมทราบทุกกรณี