หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการกีฬา-โทรศัพท์ติดต่อ 

ลำดับ

รายการ

หมายเลขโทรศัพท์

1 ผอ.กองการกีฬา  02 - 5343957 , 02 -5237587
2 รอง ผอ.กองการกีฬา   02 - 5343839
3 นายทหารกองการกีฬา 02 - 5343834
4 ฝ่ายธุรการ ฯ  02 - 5343836
5 แผนกการฝึกและการแข่งขัน 02 - 5343837
6 แผนกส่งเสริมการกีฬา 02- 5345369
7 แผนกเสริมสร้างสมรรถภาพ 02 - 5343833
8 สนามกีฬา ทอ. ( จันทรุเบกษา ) 02 - 5343832
9 อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพฯ ( โรงยิม ) 02 - 5343864
10 สระว่ายน้ำโรจนิล ( ธูปะเตมีย์ ) 02 - 5343863
11 สระว่ายน้ำ ทอ. ( ทุ่งสีกัน ) 3 - 0077
12 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกีฬาทหารอากาศ ( ธุปะเตมีย์ ) 02 - 5345696