รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


สังกัด สก.ทอ.ประจำปี 2565

 

 

Με ένα κλικ... διαζύγιο, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες σημαντικές  υπηρεσίες - vimatisko.gr

 

1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ปี 65

2. ใบสมัครพนักงานราชการ

 

***ส่งใบสมัครพร้อมใบเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย

ถึงแผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ๑๗๑

ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๘๙ ในวันและเวลาราชการ***