พิธีจัดอบรมขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และเทศกาลปีใหม่

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในพิธี

ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

 

           

 

โดยขอเชิญชวนข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทอ. มาใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี
ณ ผขส.กรก.สก.ทอ. (บริเวณข้างศาลากลางน้ำ)