พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๙ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ น.อ. จำนวน ๑ คน ดังนี้

 - น.ท.ไพโรจน์ เทียมบัว      สังกัด กชค.สก.ทอ.