ด่วน!! เลื่อนกำหนดเปิดตัวโครงการบ้านพร้อมที่ดิน ทอส.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
(ติดบริเวณ รร.นนก.แห่งใหม่) ณ อาคารสโมสร รร.นนก.ในวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๖๔

 

 

📢 แต่ยังคงเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อเลือกแบบบ้าน ตั้งแต่ ๘ ม.ค.๖๔ เป็นต้นไป 
 
บ้านในรีสอร์ทส่วนตัว บรรยากาศ Tuscany ใกล้ชิดธรรมชาติ  🏡
🌟🌟เริ่ม 1.9 - 6 ล้านบาท🌟🌟
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกรอกใบจองสิทธิ์และแบบฟอร์มขอสินเชื่อ
ตามลิ้งค์นี้ 👉🏼 http://bit.do/fMnj2
📑 แล้วจัดส่งเอกสารมาที่  แผนกที่ดินและอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ สก.ทอ๑๕📞 โทร.๒-๓๘๑๒ / ๐๘๓-๐๙๕-๕๔๕๕