รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน กรมสวัสดิการทหารอากาศ

โดยมี พลอากาศตรีอาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงให้การต้อนรับ

ในวันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ สก.ทอ.