ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ และบุคคลทั่วไป

มาใช้บริการสวนสุขภาพแห่งใหม่

ณ บริเวณข้างสนามกีฬาธูปะเตมีย์ เปิดให้บริการทุกวัน

 

 

เปิดให้บริการแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 


จองการใช้สนามได้ที่ www.stadium.welfare.rtaf.mi.th หรือ


สอบถามรายละเอียด โทร.02 534 3835"สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เพื่อส่วนรวม"