พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสวัสดิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๒๒
ณ บริเวณภายนอกอาคารด้านหน้า รร.สก.ทอ.
ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔