พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ., รอง จก.สก.ทอ., เสธ สก.ทอ., หน.นขต.สก.ทอ.
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทอ.

 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารอากาศ ครบรอบ ๖๗ ปี

ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔