พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอกวิวัฒน์  นิลจุลกะ เสธนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ
พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารอากาศ ครบรอบ ๖๗ ปี
เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔