พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีโครงการกีฬาข้าราชการ ทอ.ด้วยการเต้นแอโรบิค

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)