พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกวิวัฒน์  นิลจุลกะ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสวัสดิการทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓