พิธีรดน้ำขอพร ผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารอากาศ

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔