กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยมี พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย.๖๔, ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.