ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมสวัสดิการทหารอากาศ จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการสมัคร จากการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เป็นให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศ ผ่านทางไปรษณีย์ไทย เท่านั้น

 

โดยส่งเอกสารมาที่ แผนกกำลังพล กรมสวัสดิการทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร.มือถือ 088-932-4289, 089-985-4323, 081-144-9297
โทร.แผนกกำลังพล ฯ 02-534-3789
แฟกซ์ 02-534-5817

รับใบสมัคร ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

📚ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่


🌐 https://drive.google.com/file/d/1_YP73oCFcB1Cvu0wPn9_76-17QH0juN9/view หรือสแกน QR Code