พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี

ให้แก่ ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศเอกสุรพล พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ
และ พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกวัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และ
นาวาอากาศเอกวิวัฒน์ นิลจุลกะ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่น้องเทนนิส
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐
ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ