กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน
ภายใต้ชื่อ"ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของกำลังพล กรมสวัสดิการทหารอากาศ
โดยมี ผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

 

๑.  กิจกรรม “สามัคคีคือพลัง” กำพล สก.ทอ.ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ และสถานที่ปฏิบัติงาน
     ให้เกิดความรักต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

                                          

                                    

 

๒.  กิจกรรม “พี่ไม่รักหนูนะ” กำพล สก.ทอ.ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ และสถานที่ปฏิบัติงาน
     ให้เกิดความรักต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

                                     

                                                        

 

๓. กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
    เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบริจาคโลหิต
    อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ