พลอากาศตรี วิวัฒน์  นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก ขวัญชัย  วังอินทร์  รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก ธนชัย  อากาศวรรธนะ เสธนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ
พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารอากาศ ครบรอบ ๖๘ ปี
เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕