พล.ร.ท.สาธิต นาคสังข์ ร.น. รอง ผอ.ศปส.ทร.พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของ สก.ทอ.
โดยมี พล.อ.ต.วิวัฒน์  นิลจุลกะ จก.สก.ทอ.พร้อมด้วย น.อ.ขวัญชัย  วังอินทร์  รอง จก.สก.ทอ.
น.อ.ธนชัย  อากาศวรรธนะ เสธ.สก.ทอ.และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงให้การต้อนรับ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ สก.ทอ.

303659.jpg