เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ พล.อ.ต.วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ.

ให้เกียรติมอบเสื้อที่ระลึกให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Air Force Virtual Run 2022"

ที่วิ่งได้ครบระยะทาง ๘๕ กม. ตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมใหญ่ สก.ทอ.

IMG 20220323 105209

                         IMG 20220323 104156IMG 20220323 104444     

                         IMG 20220323 104514IMG 20220323 104524       

                         IMG 20220323 104536IMG 20220323 104549             

                         IMG 20220323 104609IMG 20220323 104655     

                         IMG 20220323 104724IMG 20220323 104743        

                         IMG 20220323 104808IMG 20220323 104833   

                         IMG 20220323 104849IMG 20220323 104912      

                         IMG 20220323 104931IMG 20220323 104957

                         IMG 20220323 105019IMG 20220323 105036        

                         IMG 20220323 105114IMG 20220323 105416