พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการทหารอากาศชั้นนต้น รุ่นที่ ๒๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

 

 

 MG 0372

 MG 0375

 MG 0368

 MG 0366

 MG 0380

 MG 0360