กำลังพลกรมสวัสดิการทหารอากาศ

เข้าร่วมรับชมและรับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา

ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ. ในพื้นที่นขต.บก.สก.ทอ. รวมถึงดำเนินการจัดสถานที่ที่เหมาะสมในส่วน นขต.สก.ทอ. อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๓๑ ส.ค. เวลา ๐๙๐๐-๐๙๓๐ น.

 MG 1556

 MG 1555

 MG 1553

 MG 1548

 MG 1541

timeline 20220831 153030

timeline 20220831 152941

timeline 25650831 134315

timeline 25650831 134320

timeline 25650831 134321

timeline 25650831 134322

timeline 25650831 134325