พล.อ.ต.วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๕

พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ

เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องบริพัตร อาคารอเนกประสงค์ กสมส.สก.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ อีกทั้งทางชมรมสัญญาบัตร สก.ทอ.

ได้มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกชมรมที่เกษียณอายุในปีนี้ทั้ง 13 ท่าน พร้อมทั้งรับประทานอาหารโต๊ะจีน

ผู้ร่วมพิธีได้มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณกับผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น

LINE ALBUM 65

LINE ALBUM 65 3

LINE ALBUM 65 2

LINE ALBUM 65 5

LINE ALBUM 65 4

LINE ALBUM 65 13

LINE ALBUM 65 12

LINE ALBUM 65 14

LINE ALBUM 65 0

LINE ALBUM 65 6

LINE ALBUM 65 7

LINE ALBUM 65 1

LINE ALBUM 65 11

LINE ALBUM 65 8

LINE ALBUM 65 9

LINE ALBUM 65 10