กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหว่าง

พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ กับ พลอากาศตรี ธนชัย อากาศวรรธนะ เข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมสวัสดิการทหาาอากศ (ท่านใหม่)

เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี

 MG 1985

 MG 1976

LINE ALBUM 3 65 14

LINE ALBUM 3 65 36

LINE ALBUM 3 65 35

LINE ALBUM 3 65 34

 MG 2005

LINE ALBUM 3 65 0