เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดพิธีลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

โดยมี พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

และ นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ นิลจุลกะ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด