เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

สมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดพิธีลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

โดยมี พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

และ นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ นิลจุลกะ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด