กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐

ณ กองบริจาคโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พร้อมด้วย พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
 นาวาอากาศเอกวัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกวิวัฒน์ นิลจุลกะ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ ร.ต.หญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือ น้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เหรียญทองโอลิมปิก 2020
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด