พิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นประธาน

ในพิธีเกษียณอายุราชการ สก.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔  พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ นิลจุลกะ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๔๐ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด