พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันอังคารที่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬาแก่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ทอ.
โดยมีผู้แทนเข้าพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถชั้นกิตติมศักดิ์ ดังนี้
พล.อ.อ.เดชอุดม คงศรี ผช.ผบ.ทอ./ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
พล.อ.อ.ชวาลา ราชวงศ์ ปษ.พิเศษ ทอ./ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.
ตัวแทนรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ
ชั้น ๑ น.ส.จุฑามาศ จิตรพงศ์ นักกีฬามวยไทย-สากล ทอ.
ตัวแทนรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ
ชั้น ๒ ร.ต.ทวีวัชร์ กอบัว ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ทอ.
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด