พิธีสักการะศาลพ่อปู่ราเมศวร

พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก ขวัญชัย วังอินทร์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

และนาวาอากาศเอก ธนชัย อากาศวรรธนะ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสวัสดิการทหารอากาศ ร่วมพิธีสักการะศาลพ่อปู่ราเมศวร เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๗๓๙ ณ บริเวณหน้าอาคารตึกเหลือง

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด