พล.อ.ท.อร่าม สกุลแก้ว ปช.ทอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสวัสดิการทหารอากาศ

โดยมี พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงให้การต้อนรับ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สก.ทอ.