พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๘๑๙ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ ร.ท.หญิง จำนวน ๑ คน ดังนี้

- ร.ต.หญิง กุลยาณิช สุบรรณ สังกัด กสค.สก.ทอ.