สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย คุณทิพรัตน์ มุ่งธัญญา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
นำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เข้ามาจำหน่ายให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ


โดยมี พลอากาศตรีอาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงให้การต้อนรับ
ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง สก.ทอ.