ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพล ทอ.

ภายใต้ชื่อ"ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"

ในกิจกรรม "หน้าบ้านน่ามอง" ร่วมทำความสะอาดแนวถนน ตรงข้ามโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔