พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔ 

พลอากาศโท อาณัติ เดชพร ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

ให้แก่ พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ท่านใหม่

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๙ ณ อาคารสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด